Toiminta-ajatus

Lasten päivähoidon tehtävänä päiväkodissamme on luoda iloinen, kiireetön ja turvallinen ilmapiiri, jossa lasten ja aikuisten on hyvä olla.

Päiväkodissamme pääasiallinen oppimismuoto on leikki. Otsonpesän välittömässä ilmapiirissä lapsi saa tuntea, että hänen leikkiään arvostetaan.

Kädentaidot, musiikki ja liikunta ovat luonnollinen osa jokapäiväistä toimintaamme.

Kunnioitamme erilaisia persoonallisuuksia. Monipuolisessa toiminnassamme tapakasvatuksella ja erilaisuuden hyväksymisellä on tärkeä sija.

Yhdessä vanhempien kanssa tuemme lapsen kehitystä ja kasvua. Tarvittaessa olemme aina valmiit auttamaan vanhempia heidän kasvatustyössään.

Yhteiset tempaukset ja juhlat lasten ja heidän vanhempiensa kanssa auttavat luomaan avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta välillemme.

  leipuripoika.png

 

 

 

Arvot

1. Pysyvät ja turvalliset ihmissuhteet

2. Monipuolinen leikki- ja toimintaympäristö

3. Avoin yhteistyö vanhempien ja henkilökunnan välillä

4. Lapsen oikeus erityiseen tukeen tarvittaessa

5. Lapsen oikeus tulla ymmärretyksi ja kuulluksi ikänsä, kehitystasonsa ja persoonansa mukaisesti

6. Henkilökunnan avoin, innostava ja kannustava asenne ja toiminta

7. Lapsen taito ottaa huomioon muut ja hyväksyä erilaisuus

8. Lapsen hyvän itsetunnon vahvistaminen

9. Turvallinen ja terveellinen kasvuympäristö